První školní den

První školní den

První den školního roku 2018/2019 jsme zahájili na školní zahradě. Paní ředitlelka Hana Navrátilová přivítala všechny pedagogy, žáky druhé až páté třídy, prvňáčky a jejich rodiče a také pana starostu Tomáše Kubáčka. Pan starosta krátce pohovořil o novém školním hřišti a potom popřál všem hodně úspěchů. Paní ředitelka společně s třídní učitelkou první třídy Janou Teterovou a novou paní vychovatelkou Ivanou Gregorovou přivítaly samotné prvňáčky. Ti obdrželi pamětní list a drobný dárek jako památku na vstup do první třídy.