Draví ptáci

Draví ptáci

Draví ptáci 24.září se na naší školní zahradě konalo menší představení dravých ptáků. Líbili se mi tam: sovy, orel, poštolka, … Ale špatné bylo to, že tam byla zima. Zaujalo mě něco úplně jiného. Pan učitel se nechal dravcem kousnout do prstu! Mně se to líbilo, trvalo to 60 minut a dávám 100 000 jedniček. (Práce Elišky Vysloužilové, žákyně 3. třídy )

První školní den

První školní den

První den školního roku 2018/2019 jsme zahájili na školní zahradě. Paní ředitlelka Hana Navrátilová přivítala všechny pedagogy, žáky druhé až páté třídy, prvňáčky a jejich rodiče a také pana starostu Tomáše Kubáčka. Pan starosta krátce pohovořil o novém školním hřišti a potom popřál všem hodně úspěchů. Paní ředitelka společně s třídní učitelkou první třídy Janou Teterovou a novou paní vychovatelkou Ivanou Gregorovou přivítaly samotné prvňáčky. Ti obdrželi pamětní list a […]