Začátek školního roku u Soviček

Začátek školního roku u Soviček

Bývalé Myšky se do další třídy MŠ velice těšily a tak jejich adaptace v nové třídě a v nové budově proběhla bez problémů a velice rychle. Děti prozkoumávají nové didaktické hry, rozvýjí námětové volné hry, zapojují se do tělovýchovných i výtvarných chvilek a jsou aktivní i při pobytu venku.

Pasování na školáky

Pasování na školáky

  Dne 20. 6. 2019 jsme pasovali naše předškoláky na školáky. Pasování proběhlo na OÚ Grygov od 16:00 hodin. Aby se předškoláci nezalekli neznámé situace, pasování si vyzkoušeli dopoledne a odpoledne před rodiči zazářili jako hvězdy. Přejeme našim budoucím prvňáčkům hodně zdaru v základní škole. Zaměstnancům obecního úřadu děkujeme za spolupráci.

Výlet MŠ

Výlet MŠ

V pátek 7.6.2019 jela celá mateřská škola na výlet na FARMU v Horní Loděnici. Měli jsme možnost vidět koníky, lamy, králíčky, morčátka, kozy i kůzlátka a také se svést na koni, což bylo pro děti největším zážitkem. Dozvěděli jsme se něco ze života zdejších zvířátek, prohlédli si jejich příbytky a ty nejmenší si mohli i pohladit. Výlet se nám moc líbil.

Divadla v MŠ

Divadla v MŠ

V květnu a červnu  navštívili naši MŠ herci s pohádkami. Nejprve to byla veselá verze pohádky „O Červené Karkulce“ v podání skvělé paní Borošové. Začátkem června nás navštívili herci z Moravského divadla s pásmem pohádek „Povídám, povídám pohádku“. Obě představení sklidila u dětí velký úspěch. Možná i proto, že se mohly děti aktivně zapojit do děje.    

Cesta za pokladem k MDD

Cesta za pokladem k MDD

V pátek 31. 5. postupně všechny třídy vyrazily ven na cestu za pokladem. Byla to vlastně šipkovaná se zastávkami na hledání a plnění úkolů. Zopakovali jsme si něco z toho, co jsme se v MŠ naučili. Poznávali jsme barvy, tvary, rostliny, cvičili jsme s říkankami i s písněmi, pochodovali jsme a rytmizovali. Také jsme si zahráli pohybové hry a na konci cesty si každá třída našla poklad. Nové pomůcky na hry venku […]

Divadlo – Za pohádkou kolem světa

Divadlo – Za pohádkou kolem světa

V úterý 7. 5. k nám přijelo divadlo Jany Novákové se třemi pohádkami z různých zemí. Viděli jsme pohádku z Japonska, pak jsme přeletěli do Finska a nakonec do Ameriky za indiány. Děti byly zapojovány do děje otázkami, cvičením, reakcemi na signál, počítáním a radily hercům. Někdy dobře, někdy špatně, ale rozhodně se dobře bavily. Děkujeme za roztomilý kulturní zážitek i pro dospělé.