Divadla v MŠ

V květnu a červnu  navštívili naši MŠ herci s pohádkami. Nejprve to byla veselá verze pohádky „O Červené Karkulce“ v podání skvělé paní Borošové. Začátkem června nás navštívili herci z Moravského divadla s pásmem pohádek „Povídám, povídám pohádku“. Obě představení sklidila u dětí velký úspěch. Možná i proto, že se mohly děti aktivně zapojit do děje.