Veletrh vědy a výzkumu

V pátek 7. června vyjela celá škola na již tradiční Veletrh vědy a výzkumu PřF UP v Olomouci. Opět byla celá fakulta plná různých lákadel od přízemí až po střechu – hvězdářský dalekohled k pozorování Slunce, optika a její taje, chemické pokusy, hádanky, rébusy a drobné úkoly z geologie a biologie. Velkým lákadlem byl koutek s živým hadem, agamou a různými hmyzáky 🙂 . Každý si tu našel co ho zajímalo a co si chtěl vyzkoušet a třeba překonat svůj strach a obavy. Odměnou byla razítka a někde i bonbony.