Zaměstnanci školy

Učitelský sbor základní škola:

 • Mgr. Hana Navrátilová, ředitelka, třídní učitelka V. třídy e-mail: zs@grygov.cz
 • Mgr. Marie Křivánková, třídní učitelka I. třídy
 • Mgr. Jana Teterová, třídní učitelka II. třídy
 • Mgr. Ivana Vávrová, třídní učitelka III. třídy
 • Mgr. Jan Tetera, třídní učitel IV. třídy
 • Mgr. Markéta Adamíková, učitelka
 • Barbara Benešová, vychovatelka (1. oddělení)
 • Mgr. Anna Škarabelová, vychovatelka (2. oddělení)
 • Bc. Veronika Vránová, vychovatelka (3. oddělení),  ped. asistent

Učitelský sbor mateřská škola:

 • Bc. Vladislava Švecová, vedoucí učitelka (Sovičky -3. třída), e-mail: zssvecova@grygov.cz
 • Dominika Burešová, DiS, učitelka (Broučci -1. třída)
 • Mgr. Jana Soukopová, učitelka (Myšky -2. třída)
 • Bc. Markéta Benešová, učitelka (Broučci -1. třída)
 • Dagmar Soušková Habáňová, učitelka (Sovičky -3. třída)

Zaměstnanci:

 • Jana Lengálová, vedoucí jídelny, e-mail: jidelna.grygov@volny.cz
 • Pavel Vydomus. kuchař
 • Zdena Vašová, kuchařka
 • Pavla Poučová, provozní zaměstanec
 • Alena Hrochová, školnice, uklízečka
 • Miroslava Kozáčková, uklízečka
 • Veronika Habáňová Borková, chůva (Broučci -1. třída – úv. 0,5)
 • Jana Nevěřilová, uklízečka