Zaměstnanci školy

Učitelský sbor základní škola:

 • Mgr. Hana Navrátilová, ředitelka, e-mail: zs@grygov.cz
 • Mgr. Marie Křivánková, učitelka
 • Mgr. Jan Tetera, učitel
 • Mgr. Jana Teterová, učitelka
 • Mgr. Eliška Vávrová, učitelka
 • Mgr. Ivana Vávrová, učitelka
 • Barbara Benešová, vychovatelka
 • Ivana Gregorová, vychovatelka,  ped. asistent
 • Mgr. Anna Škarabelová, vychovatelka,  ped. asistent

Učitelský sbor mateřská škola:

 • Mgr. Jana Soukopová, vedoucí učitelka
 • Bc. Markéta Benešová, učitelka
 • Dominika Burešová, DiS, učitelka
 • Mgr. Anna Škarabelová, učitelka
 • Dagmar Soušková Habáňová, učitelka

Zaměstnanci:

 • Jana Lengálová, vedoucí jídelny, e-mail: jidelna.grygov@volny.cz
 • Jitka Vaculová, kuchařka
 • Zdena Vašová, kuchařka
 • Pavla Poučová, provozní zaměstnanec
 • Alena Hrochová, školnice, uklízečka
 • Miroslava Kozáčková, uklízečka
 • Jana Nevěřilová, uklízečka