Provozní info

Nový školní rok 2019/2020 začíná ve školce 2. 9. dle školního řádu. Děti mohou do školky přicházet postupně od 6:15 hodin.

Prosíme všechny rodiče, aby se seznámili se školním řádem MŠ pro školní rok 2019/2020 a svým podpisem do tabulky ve třídě prostudování potvrdili.

Rodiče budou dostávat k přečtení a k podpisu dokumenty nutné do třídní evidence. Prosíme o jejich navrácení v co nejkratším čase.

Rodiče dětí, které již do naší školky chodily minulý školní rok, prosíme o aktualizaci údajů v třídní evidenci, pokud u nich došlo ke změně.

Děti budou ve školce potřebovat oblečení, obutí a toaletní potřeby dle seznamů u jednotlivých tříd.

Děkujeme za spolupráci