Provozní info

Milé maminky, vzhledem k mimořádné situaci v pondělí 20. 5. 2019, kdy budou v MŠ chybět 2 učitelky (školení, pohřeb), bychom potřebovali sloučit třídy Broučků a Myšek. Prosíme Vás, pokud to bude možné, zda si můžete děti odvést z MŠ po obědě. Děkujeme za pochopení

 

V úterý 28. 5. 2019 proběhne v MŠ focení tříd. Pokud mají rodiče zájem, mohou si nechat vyfotit jednotlivce, sourozence z MŠ nebo skupinky kamarádů ze třídy. U jednotlivých tříd mohou svá přání zapisovat do tabulky.

 

Od května 2019 došlo ke změně mezi zaměstnanci MŠ. Novou vedoucí učitelkou MŠ je Mgr. Jana Soukopová. Máte-li nějaké dotazy ohledně provozu MŠ, ptejte se, rádi vám odpovíme. Ptejte se nejprve učitelek ve třídě, do které vaše dítě chodí. Posléze vedoucí učitelky MŠ a dále je vám k dispozici paní ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Hana Navrátilová.

 

V MŠ probíhá dotazníkové šetření ohledně zájmu rodičů o odpolední pobyt dětí v zadní části školní zahrady. Tento návrh s organizačními informacemi byl v písemné formě předán jednotlivým rodičům. Ti se posléze mohli v MŠ v dotazníku vyjádřit, zda s návrhem souhlasí či nesouhlasí. Průběžné výsledky tohoto šetření ke dni 17. 5. 2019 jsou: z celkového počtu dětí v MŠ 67 dětí souhlasí 55 rodičů (82%). O zapracování odpoledního provozu MŠ na školní zahradě do školního řádu MŠ bude možné ještě hovořit na červnových třídních schůzkách v jednotlivých třídách.

 

Do konce května v MŠ probíhá dotazníkové šetření ohledně zájmu rodičů o provoz MŠ v době letních prázdnin v ZŠ. Důvodem je, že jedna třída MŠ je v budově ZŠ, která bude zavřená. Letní prázdninový provoz MŠ bude letos probíhat 1. – 12. 7. a 26. – 30. 8. 2019.

 

Informace ohledně umístění dětí do jednotlivých tříd MŠ na školní rok 2019/2020 budou známy až po uzavření zápisu, tedy až po vydání rozhodnutí ředitelkou ZŠ a MŠ. Neprodleně po tom budou rodiče informováni o tom, do které třídy bude jejich dítě patřit a kdy v červnu proběhnou třídní schůzky. Ty slouží jako příprava na nový školní rok či novou třídu.