Provozní info

INFO   KE   KONCI   ŠKOLNÍHO   ROKU

Provoz MŠ v době letních prázdnin – MŠ bude otevřena v době od 1. do 12. 7. a od 26. do 30. 8. 2019 jen pro nahlášené děti. Nahlašování dětí proběhlo v květnu a je ukončeno. V době od 15. 7. do 23. 8. 2019 bude MŠ uzavřena z důvodu nutné údržby, oprav a čerpání dovolených zaměstnanců.

Prázdninový provoz MŠ probíhá jen ve třídách Broučci a Myšky. Nahlášené děti ze třídy Soviček byly umístěny do těchto tříd na volná místa.

Poslední den v MŠ před odchodem Vašeho dítěte na prázdniny si domů odneste veškeré věci dítěte ze šatny i ze třídy. Rodiče Broučků a Myšek si také odnesou peřiny na vyprání. Ty mohou do MŠ vracet vyprané v době červencového provozu MŠ do 12. 7. v době 6:15 – 16:15 hodin nebo v srpnu od 15. do 23. 8. mezi 6:30 – 13:00 hodin. Děkujeme

Připomínáme, že strava na září 2019 se platí (jako vždy předem) v srpnu v pátek 23. 8. nebo v pondělí 26. 8. od 7:00 do 9:00 hodin u vedoucí školní jídelny.

 

V MŠ probíhá evaluace (zhodnocení) provozu MŠ dle ŠVP PV MŠ Grygov (Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v MŠ Grygov). Vyplněné anonymní dotazníky mohou rodiče odevzdávat do schránky u dveří do šatny Broučků nebo v šatně Soviček do 28. 6. 2019. Děkujeme za spolupráci.

 

V MŠ proběhlo dotazníkové šetření ohledně zájmu rodičů o odpolední pobyt dětí v zadní části školní zahrady. Tento návrh s organizačními informacemi byl v písemné formě předán jednotlivým rodičům. Ti se posléze mohli v MŠ v dotazníku vyjádřit, zda s návrhem souhlasí či nesouhlasí. Průběžné výsledky tohoto šetření ke dni 17. 5. 2019 jsou: z celkového počtu dětí v MŠ 67 dětí souhlasí 55 rodičů (82%). Možnost odpoledního pobytu dětí v zadní části školní zahrady bude zapracována do školního řádu MŠ pro nový školní rok 2019/2020.