Ceny stravného

Cena stravného v roce 2019:

Mateřská škola:

Strávníci do 6 let do 7 let
Přesnídávka: 10,- Kč 10,- Kč
Oběd: 17,- Kč 21,- Kč
Svačina: 8,- Kč 8,- Kč
Celkem: 35,- Kč 39,- Kč

Základní škola:

Žáci 7 – 10 let Žáci 11 let Zaměstnanci
Oběd: 21,- Kč 23,- Kč 28,- Kč

Cizí strávníci:

Potraviny: 27,- Kč
Provozní režie: 5,- Kč
Mzdová režie: 28,- Kč
Zisk: 1,- Kč
Celkem: 61,- Kč