Ceny stravného

 

Cena stravného v roce 2018:

  Mateřská škola: strávníci do 6 let do 7 let

přesnídávka:                                  10,- Kč       10,- Kč

oběd:                                                17,- Kč        21,- Kč

svačina:                                             8,- Kč          8,- Kč

————————— ———–

celkem :                                           35,- Kč         39,- Kč

 

     Základní škola:

žáci 7-10let    21,-Kč

žáci 11 let        23,- Kč

zaměstnanci   28,- Kč

Cizí strávníci:

potraviny  :         27,- Kč

provozní režie  :   5,- Kč

mzdová režie :     27,- Kč

zisk :                         1,- Kč

—————————————-

celkem :                  60,- Kč