Jídelna

V naší školní jídelně denně připravujeme stravu pro děti MŠ (64 dětí), žáky ZŠ (88 žáků), zaměstnance MŠ a ZŠ (20 zaměstnanců) a pro cizí strávníky z řad veřejnosti (32).

Výdej pro MŠ – 11:15 – 12:00

ZŠ –  12:00 – 13:15

Strava do jídlonosičů je vydávána pravidelně pouze pro cizí strávníky!

Cizí strávníci musí mít dva jídlonosiče na výměnu. Naplněný si mohou vyzvednout od 11:40 hodin.

Žáci mají nárok na stravu do jídlonosiče pouze první den nemoci, na následující dny si musí stravu odhlásit. Strava pro nemocné žáky se vydává od 11.00 do 11.30 v prostoru výdeje pro cizí strávníky. Pokud přijdete později, musíte jít pro stravu do jídelny, kde Vám bude vydána na talíř a pak si ji sami přendáte do jídlonosiče !

Zaměstnanci:

Jana Lengálová – vedoucí ŠJ

Pavel Vydomus – kuchař

Zdena Vašová – kuchařka

Pavla Poučová – pracovnice provozu