Mateřská škola

 

 

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PROBĚHL

VE ČTVRTEK 2. KVĚTNA V DOBĚ OD 14:00 DO 16:00 HODIN.  

 

 

POSLÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Posláním naší mateřské školy je zprostředkovat a předávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků na principu uspokojování jejich individuálních potřeb a zájmů s uplatněním prvků osobnostně orientovaného modelu předškolní výchovy. To vše v úzké součinnosti s rodinou.

Chceme, aby se v naší mateřské škole děti cítily šťastně, spokojeně a bezpečně, zažívaly pocit úspěchu. Respektujeme jedinečnost každého dítěte, jeho možnosti, jeho individualitu. Rozvíjíme dítě v oblasti psychické, fyzické i sociální.

Chceme, aby dítě na konci předškolního období bylo relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat takové nároky, které jsou na něj běžně kladeny a zároveň i ty, které ho v budoucnu čekají.

Přejeme si, aby byla v péči o děti společně s rodiči vytvořena cesta spolupráce, vzájemné důvěry a otevřenosti.

 

PROVOZNÍ INFORMACE

Naše mateřská škola je součástí právního subjektu ZŠ a MŠ Grygov, přísp. org.

Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu „Školka dětem„, který je k nahlédnutí v každé třídě mateřské školy.

 

Provozní doba MŠ Grygov:   6:15 hodin – 16:15 hodin

 

Typ MŠ: Celodenní s pravidelným provozem