Mateřská škola

VYHLÁŠENÍ ŘEDITELSKÉHO VOLNA

NA ZÁKLADĚ USTANOVENÍ § 24, ODST. 2) ZÁKONA Č. 564/2004 SB., O PŘEDŠKOLNÍM, ZÁKLADNÍM, STŘEDNÍM, VYŠŠÍM ODBORNÉM A JINÉM VZDĚLÁVÁNÍ (ŠKOLSKÝ ZÁKON) VYHLAŠUJE ŘEDITELKA ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY GRYGOV
 ŘEDITELSKÉ VOLNO V PONDĚLÍ 30. 4. A 7. 5. 2018
Z PROVOZNÍCH A ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ.

VYHLÁŠENÉ ŘEDITELSKÉ VOLNO PLATÍ I PRO MATEŘSKOU ŠKOLU!

——————————————————————————

 

Ve čtvrtek 3. května 2018 proběhne od 14:00 hodin
v budově MŠ zápis dětí do mateřské školy.

S sebou si přineste občanský průkaz a rodný list dítěte.

 

——————————————————————————–

 

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN BUDE PROBÍHAT NÁSLEDOVNĚ:

MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE OTEVŘENA
OD 1. DO 13. ČERVENCE
A OD 27. DO 31. SRPNA 2018.

V DOBĚ OD 16. ČERVENCE DO 24. SRPNA 2018 BUDE MATEŘSKÁ ŠKOLA UZAVŘENA Z DŮVODU NUTNÉ  ÚDRŽBY, OPRAV
A ČERPÁNÍ DOVOLENÝCH ZAMĚSTNANCŮ.

 

POSLÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Posláním naší mateřské školy je zprostředkovat a předávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků na principu uspokojování jejich individuálních potřeb a zájmů s uplatněním prvků osobnostně orientovaného modelu předškolní výchovy. To vše v úzké součinnosti s rodinou.

Chceme, aby se v naší mateřské škole děti cítily šťastně, spokojeně a bezpečně, zažívaly pocit úspěchu. Respektujeme jedinečnost každého dítěte, jeho možnosti, jeho individualitu. Rozvíjíme dítě v oblasti psychické, fyzické i sociální.

Chceme, aby dítě na konci předškolního období bylo relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat takové nároky, které jsou na něj běžně kladeny a zároveň i ty, které ho v budoucnu čekají.

Přejeme si, aby byla v péči o děti společně s rodiči vytvořena cesta spolupráce, vzájemné důvěry a otevřenosti.

 

PROVOZNÍ INFORMACE

Naše mateřská škola je součástí právního subjektu ZŠ a MŠ Grygov, přísp. org.

Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu „Školka dětem„, který je k nahlédnutí v každé třídě mateřské školy.

 

Provozní doba MŠ Grygov:   6:15 hodin – 16:15 hodin

 

Typ MŠ: Celodenní s pravidelným provozem