Měsíční plány

MĚSÍČNÍ PLÁN – ČERVEN

 

Co nás čeká v tomto měsíci?

4. 6. – Třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků od 17:00 hodin ve druhé třídě ZŠ

5. 6. – Divadlo v MŠ – Povídám, povídám pohádku

7. 6. – Výlet za zvířátky celé MŠ autobusem na farmu v Horní Loděnici. Prosíme rodiče o spolupráci: 1. aby se seznámili v MŠ blíže s informacemi o výletu a svým podpisem to potvrdili. 2. aby v den výletu dovedli děti do MŠ mimořádně do 7:15 hodin, děkujeme.

11. 6. – Třídní schůzky pro rodiče nových Myšek od 16:30 hodin ve třídě Myšek

13. 6. – Třídní schůzky pro rodiče nových Broučků od 16:30 hodin ve třídě Broučků

16. 6. či 17. 6. nezapomeneme na tatínky a ke Dni otců jim vyrobíme drobný dárek.

18. 6. – Třídní schůzky pro rodiče nových Soviček od 16:30 hodin ve třídě Soviček v budově ZŠ

18. nebo 19. 6. podle počasí  a díky spolupráci se zmrzlinou Grygov a se souhlasem rodičů (v MŠ je vyvěšen dotazník) vezmeme děti na malou zmrzlinu. Uzavřeme tak školní rok 2018/2019.

20. 6. – Pasování předškoláků na prvňáčky od 16:00 hodin na Obecním úřadu Grygov. Opět prosíme rodiče o spolupráci – aby si děti ze třídy Soviček vyzvedli v tento den do 15:00 hodin. Provoz ve třídě Soviček bude ukončen v 15:00 hodin, aby se organizátorky pasování mohly přesunout na OÚ a dochystat akci. Děkujeme

Během měsíce června bude probíhat evaluace provozu MŠ, rodiče se také budou moci anonymně v dotazníku vyjádřit.

Tradičně bude vyvěšeno tablo budoucích prvňáčků u kapličky.

Studentky pedagogických a sociálních oborů budou v naší MŠ vykonávat praxi.

Bližší informace naleznete v MŠ u jednotlivých tříd.