Měsíční plány

MĚSÍČNÍ PLÁN – Listopad

 

6. 11. – Maňáskové divadlo v  MŠ – O zatoulaném koťátku

7. 11. – Odpoledne otevřených dveří v MŠ od 14:30 do 16:15 ve své třídě

11. 11. – Bílý den v bílém oblečení v MŠ u příležitosti svátku Svatého Martina

19. 11. – Vyšetření zraku nahlášených dětí v MŠ firmou Primavizus

21. 11. – Beseda se zdravotníkem (rodičem) ve třídě Soviček – seznámení se s lékařskými pomůckami a s ošetřováním zranění

22. – 29. 11. – Vánoční výstava výrobků školní družiny při ZŠ Grygov na OÚ Grygov – navštívíme ji

26. 11. – Maňáskové divadlo Šikulka v MŠ

27. 11. – Předvánoční odpolední tvoření dětí s rodiči v MŠ u Broučků a Myšek od 16:00 – 17:00

(3. 12. – Předvánoční odpolední tvoření dětí s rodiči v MŠ u Soviček od 16:00 – 17:00)

28. 11. – Druhá návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ

 

Budeme se připravovat na návšťevu Mikuláše s čertem a andělem v naší MŠ. Průběžně se budeme učit některé vánoční koledy, které si zazpíváme i při rozsvícení vánočního stromu u naší kapličky 5. 12.

Předškoláci potrénují pamněť i při nácviku básniček a písní na vítání nových občánků Grygova na OÚ 8. 12.

Bližší informace naleznete v MŠ u jednotlivých tříd.