Upozornění pro rodiče Soviček

Během středy 24.2.2021 bylo všem dětem ze třídy Soviček nařízeno karanténní opatření vyhlášené Krajskou hygienickou stanicí Olomouc. V této třídě došlo ke kontaktu s nakaženou osobou s Covid-19. Tato třída bude uzavřená od 25.2.2021. O znovu otevření třídy, budou rodiče dětí informováni. Ostatních tříd v MŠ (modrá budova) a ZŠ se opatření netýká.

Konzultační dny v ZŠ

Původní termín konzultačního dne stanovený na čtvrtek 7.1.2021 je z důvodu mimořádních opatření zrušen. Konzultační dny budou určeny vždy třídním učitelem dané třídy.

Informace k provozu od 4. ledna

Provoz mateřské školy bude od 4. ledna stejný jako před vánočními svátky.

Informace k provozu základní školy najdete zde.

Přejeme vám krásné prožití vánočních svátků.
Do nového roku mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti.

kolektiv ZŠ a MŠ Grygov

Zajištění výuky od 30.11.2020

Od pondělí 30.11.2020 se těšíme na naše žáky opět ve škole. Výuka bude probíhat podle platných rozvrhů jednotlivých tříd. Tělesná výchova bude řešena formou procházek. Prosíme proto rodiče o zvolení přiměřeného oblečení dětí vzhledem k aktuálnímu počasí.

Provoz školní družiny je zajištěn za momentálně stanovených hygienických podmínek.

Provoz kroužků je prozatím pozastaven.

Stravování žáků je od pondělí 30.11.2020 opět zajištěno pro všechny žáky. Pokud Vaše dítě k výše uvedenému datu nenastoupí zpět do školy, řešte odhlášky obědů indivuduálně s vedoucí školní jídelny.

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

pro Vaši informaci Vám sdělujeme plánované termíny třídních schůzek a konzultací:

  • 1. října 2020 v 16:30 v jednotlivých třídách
  • 7. ledna 2021 konzultace
  • 13. dubna 2021 třídní schůzky
  • 10. června 2021 konzultace