Zajištění výuky od 30.11.2020

Od pondělí 30.11.2020 se těšíme na naše žáky opět ve škole. Výuka bude probíhat podle platných rozvrhů jednotlivých tříd. Tělesná výchova bude řešena formou procházek. Prosíme proto rodiče o zvolení přiměřeného oblečení dětí vzhledem k aktuálnímu počasí.

Provoz školní družiny je zajištěn za momentálně stanovených hygienických podmínek.

Provoz kroužků je prozatím pozastaven.

Stravování žáků je od pondělí 30.11.2020 opět zajištěno pro všechny žáky. Pokud Vaše dítě k výše uvedenému datu nenastoupí zpět do školy, řešte odhlášky obědů indivuduálně s vedoucí školní jídelny.

Zrušení ředitelského volna 16.11.2020

Z důvodu mimořádného opatření vlády ČR o uzavření základních škol tímto ruším původně vyhlášené ředitelské volno na pondělí 16.11.2020. Upozorňujeme, že distanční výuka bude dne 16.11.2020 probíhat. (Zrušením ředitelského volna můžete pokračovat bez přerušení v čerpání ošetřovného na děti).

Mateřská škola i školní jídelna bude v tento den UZAVŘENA taktéž.

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě zájmu poskytujeme našim žákům školní notebooky po dobu distanční výuky.

Distanční vzdělávání

Informace k distanční výuce podle vydaných krizových opatření vlády:

  • žáci dnes obdrží od vyučujících úkoly pro distanční výuku do konce měsíce října 2020
  • v případě prodloužené distanční výuky ( od 2.11.2020) budeme okamžitě navazovat výukou online ( o aplikaci, způsobu instalace, zadávání hesel a pod., budete včas informováni)
  • ke komunikaci využívejte, prosím, kontakty na učitele
  • mateřská škola je v provozu beze změny

Změna termínu pro výběr stravného

Vedoucí školní jídelny tímto oznamuje změnu termínu pro výběr stravného na měsíc listopad. Stravné se bude vybírat v pondělí 19.10.2020 a v úterý 20.10.2020 v době od 7:00-9:00 hodin.

Zrušení kroužků

Od dnešního dne 9.10.2020 jsou na základě vyhlášených mimořádných opatření zrušeny všechny kroužky na naší škole a to do 23.10.2020.

Dle vývoje situace může být termín opětovného zahájení kroužků ještě změněn.

Vyhlášení ředitelského volna

V důsledku odstávky elektrické energie vyhlašuji ředitelské volno na středu 21.10.2020.

Dále vyhlašuji ředitelské volno na pondělí 16.11.2020.

Výše uvedená ředitelská volna se týkají základní i mateřské školy. Školní družina a školní jídelna nebude v provozu po oba dny taktéž.

Mgr. Hana Navrátilová

ředitelka ZŠ a MŠ Grygov

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

pro Vaši informaci Vám sdělujeme plánované termíny třídních schůzek a konzultací:

  • 1. října 2020 v 16:30 v jednotlivých třídách
  • 7. ledna 2021 konzultace
  • 13. dubna 2021 třídní schůzky
  • 10. června 2021 konzultace