Mělo by vás zajímat

Ošetřovné dětí – přechod na další měsíc

V případě trvání ošetřovného vašich dětí z důvodu uzavření školského / dětského zařízení, je postup následující:

– v okamžiku zahájení péče o dítě vyplnit formulář Žádost o ošetřovné  při péči o dítě z důvodu        uzavření školského / dětského zařízení   (tento formulář vystavuje a potvrzuje ZŠ, MŠ)

– v případě trvání péče o dítě v dalším měsíci / v dalších měsících, musí osoba pečující o dítě odevzdat zaměstnavateli Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení a to každý další měsíc. Tento formulář již školské zařízení nepotvrzuje. Jedná se pouze o prohlášení zaměstnance vůči svému zaměstnavateli, pro vyplacení příspěvku.

I když tento formulář naše školské zařízení nepotvrzuje, máme jej pro rodiče k dispozici k vyzvednutí.

 

Oznámení

Ve čtvrtek 7.5.2020 proběhne zápis do naší mateřské školy od 14:00 do 16:30 hodin v modré budově MŠ tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy.

V rámci urychlení řízení je možno vyzvednout si Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (a další dokumenty) již od 20.4. u budovy ZŠ po zazvonění na třídu Sovičky vždy od 8:00 do 11:30 hodin. Žádost      (a další dokumenty) mohou rodiče získat i jiným způsobem (e-mailem) po předchozí telefonické domluvě na tel. čísle 588881163 (vedoucí uč. MŠ). K zápisu pak rodič přinese již vyplněné tiskopisy, včetně rodného listu dítěte a občanského průkazu rodiče.

Zápis do MŠ 7.5.2020 proběhne bez dětí, za účasti jednoho zákonného zástupce dítěte. Pokud budou i nadále platit mimořádná opatření při epidemii,  nezapomeňte si s sebou vzít roušku, rukavice a vlastní propisku.

Děkujeme a těšíme se na vás.

Mgr. Hana Navrátilová

ředitelka ZŠ a MŠ Grygov

 

Vážení rodiče,

     na základě doporučení odborníků, jsme se rozhodli, že pro bezpečnost nás všech původní záměr sběrných boxů s okamžitou platností rušíme !!!   

      Nadále, prosím, využívejte kontaktů na třídní učitele vašich dětí, jako doposud.                                                                          V případě potřeby se neváhejte obrátit  také na ředitelku základní školy. 

     Děkujeme Vám za pochopení situace.  

                                                                                                       

Učíme (se) doma

     Podle posledních zpráv je zřejmé, že se budou děti muset vzdělávat ještě nějaký čas mimo školní lavice. Aby bylo opakování a učení pro děti (a také pro Vás rodiče) o něco přijatelnější a pohodlnější, nabízíme Vám několik odkazů pro zpestření výuky: 

  • www.alfbook.cz.  (heslo: ucimesedoma), www.nns.cz. (což je Nová škola),       www.skolakov.eu, www.matyskova-matematika.cz, ČT edu
  • na facebookové stránce  ZaUč-zabavit a učit

 

 

Vážení rodiče,

peníze, které Vám byly strženy za stravné, Vám budou vráceny zpět na Váš účet.

Ved.ŠJ J.Lengálová.

 

 

Vážení rodiče,

s ohledem na dramatický vývoj situace v naší zemi, se nějakou dobu ve škole nepotkáme. Ocitáme se v situacích, které jsou pro nás všechny naprosto nové.  Na každou vzniklou změnu se snaží průběžně reagovat také naše základní škola.

Uvědomujeme si, že mnozí z Vás jsou stále v zaměstnání a nemůžete se dětem plně věnovat i co se týče výuky. Proto Vás prosíme, nezatěžujte navíc zbytečně sebe ani děti s výkladem nového učiva.  Jsme si vědomi, že ne všichni žáci mají přístup k internetu, tiskárně, nebo jinému technickému vybavení. Oceníme ovšem, když si děti vypracují zadané úkoly. Pokud k nim připojí i další vzdělávací programy, které jsou nyní přístupné (např. ČT, nebo weby www.matika.in/cs/,https://skolakov.eu/, www.fraus.cz/cs/ucenidoma, www.skolasnadhledem.cz, aj.) budeme velmi rádi.  Každá přečtená kniha, vypracovaný referát, nebo projekt, s tématem dle vlastní volby má svou vzdělávací hodnotu.

V případě potřeby komunikace s třídními učiteli, využívejte, prosím, jejich  e mailové adresy (naleznete na webu ZŠ  v sekci zaměstnanci). V případě potřeby telefonického kontaktu využijte pohotovostní mobilní číslo 739350356 na ředitelku základní školy.

Pevně věřím, že tuto nelehkou situaci všichni společně zvládneme a brzy se setkáme ve zdraví.

 

Mgr. Hana Navrátilová

ředitelka ZŠ a MŠ Grygov


Možnost domácího vyučování prostřednictvím televizní obrazovky

Česká televize nabízí od pondělí 16.3.2020 mimořádné vysílání s možností výuky pro školáky.

Veškeré informace naleznete v tomto odkaze:

 

Mimořádné opatření ohledně koronaviru:

Základní informace o tom, jakým způsobem reaguje naše škola na současnou krizovou situaci s koronavirem, si můžete přečíst zde.

Dále bychom chtěli požádat všechny žáky nebo jejich rodiče, aby pravidelně sledovali zadané úkoly, které naleznou v rubrice Základní škola / příslušná třída. Na tomto místě bychom chtěli znovu upozornit, že současná situace je krizový stav (nikoliv prázdniny), plnění těchto úkolů je tedy stejně povinné jako školní docházky.


 

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vám oznámit několik zásadních termínů, které by Vás měly zajímat:

7. 5. 2020  zápis do MŠ od 14:00 do 16:30  (viz. informace výše)

4. 6. 2020  konzultační třídní schůzky od 16:30 hodin ZŠ

Veškeré údaje naleznete zapsané u dětí v deníčcích, případně v žákovských knížkách.

Prosíme tedy o sledování jednotlivých zápisů a informací v nich uvedených.

Pro děti připravujeme během tohoto školního roku spoustu překvapení  a aktivit,

které se jim budou jistě líbit.

Na společné zážitky se těší kolektiv ZŠ

 


Vyjádření vedoucí školní jídelny k problematice nákupu masa naleznete zde.


 Prohlášení o ochraně osobních údajů.


Grant Evropské unie 


Adresa:

Základní škola a Mateřská škola Grygov, příspěvková organizace
Komenského 72
783 73 Grygov

IČO: 750 26 481

e-mail: zs@grygov.cz

Telefonní kontakty:

  • 588 881 166 – základní škola
  • 588 881 165 – školní družina
  • 588 881 164 – školní jídelna
  • 588 881 163 – mateřská škola „Sovičky“
  • 588 881 162 – mateřská škola „Myšky“
  • 588 881 161 – mateřská škola „Broučci“

Základní škola:

Základní škola s prvním stupněm.

Ve školním roce 2019/2020 máme každý ročník samostatně, učíme tedy v pěti třídách 75 žáků.

Školská rada:

kontaktní e mail:  skolskarada@grygov.cz

Mateřská škola:

Mateřská škola má tři třídy, kde je celkem ve školním roce 2019/2020 65 dětí.

1.třída – Broučci

2.třída – Myšky

3.třída – Sovičky