Organizace výuky ve školním roce 2021/2022

Vážení rodiče, milí žáci,

průběh nového školního roku 2021/2022 bude probíhat vzhledem k neustále trvající pandemii Covid-19 následovně:

1.9.2021 v 8“ hodin  proběhne slavnostní zahájení nového školního roku tradičně na školní zahradě, kde se sejdou žáci 2.-5. ročníku a společně přivítáme nové prvňáčky i s jejich nejbližšími. Poté se žáci přesunou do svých tříd, kde proběhne u žáků 2.-5. ročníku testování. Podrobnosti k testování naleznete zde

Budova základní školy bude otevřena od 7:45 hodin.

V případě nepříznivého počasí bude zahájení školního roku probíhat samostatně v jednotlivých třídách.

Ukončení prvního dne bude přibližně po první vyučovací hodině, tj. v 8.45 hodin. Děti, které mají vyplněnou přihlášku do školní družiny již na tento den zde zůstávají a je pro ně zajištěno školní stravování.

2.9.2021 proběhne testování žáků v 1. ročníku viz. odkaz výše. Výuka proběhne v 1. a 2. třídě do 11.40 hodin a v ostatních ročnících do 12:35 hodin. Provoz školní jídelny a školní družiny je zajištěn dle obvyklých zvyklostí.

Od 3.9.2021 probíhá výuka podle rozvrhu jednotlivých tříd.

Rozloučení s prázdninami

Rádi vás přivítáme na společném „Rozloučení s prázdninami“, které se uskuteční v pondělí 30.8.2021 v 16″ hodin na školní zahradě.

V případě deštivého počasí se akce ruší.

Těší se na vás zaměstnanci ZŠ a MŠ

Školní družina – změna kontaktu

Do konce tohoto školního roku 2020/2021 dochází ke změně telefonního čísla na školní družinu. V případě potřeby, prosím volejte na telefonní číslo 588881166.