Informace ke znovuotevření školy

Z organizačních důvodů si Vás dovolujeme požádat o informaci (pokud jste tak ještě neučinili), zda bude Vaše dítě navštěvovat od 25.5.2020 naši školu, nebo zda bude i nadále pokračovat v distančním studiu. Pokud se rozhodnete k distančnímu studiu, prosíme o sdělení důvodu.

Tyto informace, prosím, předejte nejpozději do 18.5.2020 do 9″ hodin svým třídním učitelům.

Děkujeme

Provoz školy a školky od 25.května 2020

Vážení rodiče,

od pondělí 25. 5. 2020 chceme opět obnovit provoz v naší ZŠ a MŠ Grygov.

V souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření Vám oznamujeme, že provoz základní a mateřské školy bude probíhat za těchto podmínek:

Mateřská škola

 • povinnost podepsat čestné prohlášení a seznámení, viz. příloha při prvním předání dítěte
 • provozní doba zůsatává beze změny
 • stravování bude zajištěno vydáváním teplých obědů při dodržování stanovených hygienických pravidel
 • veškeré další podrobnosti naleznete v oddílu Mateřská škola – Provozní info

Základní škola

 • povinnost podepsat čestné prohlášení a seznámení, viz. příloha při prvním příchodu žáka do školy
 • upravená provozní doba: příchody průběžně od 7:40 – 8:00 hodin, odchody postupně dle ročníků v časovém rozmezí 12:30-12:45 hodin
 • provoz školní družiny nemůžeme z provozních důvodů poskytnout
 • žáci mají povinnost nosit ochranné roušky ( s výjimkou pobytu ve třídě), doporučujeme 2 ks roušky a sáček na jejich uložení
 • žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla, se kterými budou seznámeni při vstupu do školy
 • žáci budou v 5-ti skupinách dle ročníků a tyto skupiny budou neměnné. Nebudou se vzájemně setkávat při pobytu mimo třídu (chodby, toalety, venkovní prostory, jídelna)
 • stravování bude zajištěno vydáváním teplých obědů po jednotlivých skupinách při dodržování stanovených hygienických pravidel
 • rozvrh hodin a přestávek bude upraven dle aktuální situace a budou vyučovány pouze naukové předměty.
 • veškeré další podrobnosti naleznete v oddílu Základní škola – Aktuality.

Výsledky zápisu do 1.ročníku pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

v termínu od 2. 4. do 21. 4. 2020 proběhl na naší škole zápis do 1.ročníku.

Výsledky přijetí žáků naleznete zde.

Žádosti o odklad školní docházky jsou v jednání a bude jim vyhověno za podmínky doložení všech potřebných doporučení, nejpozději do 31. 8. 2020.

 

Ošetřovné dětí – přechod na další měsíc

V případě trvání ošetřovného vašich dětí z důvodu uzavření školského / dětského zařízení, je postup následující:

– v okamžiku zahájení péče o dítě vyplnit formulář Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského / dětského zařízení (tento formulář vystavuje a potvrzuje ZŠ, MŠ)

– v případě trvání péče o dítě v dalším měsíci / v dalších měsících, musí osoba pečující o dítě odevzdat zaměstnavateli Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení a to každý další měsíc. Tento formulář již školské zařízení nepotvrzuje. Jedná se pouze o prohlášení zaměstnance vůči svému zaměstnavateli, pro vyplacení příspěvku.

I když tento formulář naše školské zařízení nepotvrzuje, máme jej pro rodiče k dispozici k vyzvednutí.

 

Oznámení

Ve čtvrtek 7.5.2020 proběhl zápis do naší mateřské školy od 14:00 do 16:30 hodin v modré budově MŠ tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy.

Mgr. Hana Navrátilová

ředitelka ZŠ a MŠ Grygov

 

LINKA PRO RODIČE

Vážení rodiče,

s ohledem na dramatický vývoj situace v naší zemi, se nějakou dobu ve škole nepotkáme. Ocitáme se v situacích, které jsou pro nás všechny naprosto nové. Na každou vzniklou změnu se snaží průběžně reagovat také naše základní škola.

Uvědomujeme si, že mnozí z Vás jsou stále v zaměstnání a nemůžete se dětem plně věnovat i co se týče výuky. Proto Vás prosíme, nezatěžujte navíc zbytečně sebe ani děti s výkladem nového učiva. Jsme si vědomi, že ne všichni žáci mají přístup k internetu, tiskárně, nebo jinému technickému vybavení. Oceníme ovšem, když si děti vypracují zadané úkoly. Pokud k nim připojí i další vzdělávací programy, které jsou nyní přístupné (např. ČT, nebo weby www.matika.in/cs/,https://skolakov.eu/, www.fraus.cz/cs/ucenidoma, www.skolasnadhledem.cz, aj.) budeme velmi rádi. Každá přečtená kniha, vypracovaný referát, nebo projekt, s tématem dle vlastní volby má svou vzdělávací hodnotu.

V případě potřeby komunikace s třídními učiteli, využívejte, prosím, jejich emailové adresy (naleznete na webu ZŠ v sekci zaměstnanci). V případě potřeby telefonického kontaktu využijte pohotovostní mobilní číslo 739350356 na ředitelku základní školy.

Pevně věřím, že tuto nelehkou situaci všichni společně zvládneme a brzy se setkáme ve zdraví.

 

Mgr. Hana Navrátilová

ředitelka ZŠ a MŠ Grygov

 


 Prohlášení o ochraně osobních údajů.


Grant Evropské unie