Třídní schůzky

Vážení rodiče,

pro Vaši informaci Vám sdělujeme plánované termíny třídních schůzek a konzultací:

  • 1. října 2020 v 16:30 v jednotlivých třídách
  • 7. ledna 2021 konzultace
  • 13. dubna 2021 třídní schůzky
  • 10. června 2021 konzultace

Zahájení školního roku

Zahájení školního roku 2020/2021 proběhne v úterý 1.9.2020 od 8:00 na školní zahradě.

V tento den bude umožněn rodičům nových žáků a dětem průchod přes školní budovu. Po slavnostním zahájení se žáci přesunou do svých tříd. Prosíme rodiče budoucích prvňáčků, aby po dobu pobytu v budově ZŠ použili roušky.

Předpokládané ukončení zahájení nového školního roku bude do 9:00 hodin. 

Od 2.9.2020 budou již všechny děti vstupovat do budovy školy samy. Toto opatření jsme přijali vzhledem ke Covid-19. V tento den bude ukončení výuky pro ročníky 1.-2. v 11:40 hodin, pro ročníky 3.-5. třída ve 12:35 hodin. 

Všechny další informace a rozvrh hodin obdrží děti v průběhu prvního školního týdne.

„Rozloučení s prázdninami“

Připomínáme, že plánovaná akce na školní zahradě se v pátek 28.8.2020 koná od 16″-18″ hodin. Vstup bude umožněn pouze branou přes školní zahradu.

Galerie fotografií

Vážení rodiče,

níže Vám nabízíme odkazy na fotogalerie jednotlivých tříd. K přístupu zadáte heslo, které Vám bude sděleno třídními učiteli.

ZŠ 1. třída

ZŠ 2. třída

ZŠ 3. třída

ZŠ 4. třída

ZŠ 5. třída

ZŠ družina

MŠ Broučci

MŠ Myšky

MŠ Sovičky

Informace k ukončení školního roku

Vážení rodiče, milí žáci,

máme už prakticky za sebou poněkud odlišný školní rok, než na jaký jsme doposud byli zvyklí. Ale i tento školní musíme nějak uzavřít.

Podle posledních nařízení může proběhnout vydávání vysvědčení pro celou třídu hromadně.

Vysvědčení se bude vydávat v úterý 30. 6. 2020 od 8:00 hodin v jednotlivých třídách. V tento den už nebude žákům poskytnut oběd.

Určitě vás zajímá, z čeho jsme vycházeli při klasifikyci toho pololetí. Vycházeli jsme z vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020. Při hodnocení jsme vycházeli ze tří zdrojů:

  1. Prezenční výuka za 2. pololetí (do 10. 3. 2020).
  2. Podpůrně známka za 1. pololetí.
  3. Podpůrně aktivita během distanční výuky a z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy.

Známky za toto pololetí nejsou a ani nemohou být zcela odpovídající skutečnosti. Také z toho důvodu MŠMT rozhodlo, že se nebudou uvádět na přihlášky na střední školy.

Děkuji všem za to, jak nakonec velmi dobře zvládli situaci v tomto pololetí a těším se na další spolupráci v novém školním roce.

Mgr. Hana Navrátilová, ředitelka ZŠ a MŠ Grygov

Formulář o bezinfekčnosti je ke stažení zde.