Školní družina – změna kontaktu

Do konce tohoto školního roku 2020/2021 dochází ke změně telefonního čísla na školní družinu. V případě potřeby, prosím volejte na telefonní číslo 588881166.

Provoz školní družiny

Ve školních družinách na území České republiky dochází od 17.5.2021 ke zrušení povinnosti zachování homogenních oddělení. Provoz školní družiny tak od uvedeného data přechází do běžného režimu.

Pozvánka na webinář pro rodiče

V odkaze zde vám přikládáme pozvánku na webinář určený pro rodiče dětí ze základních škol. Webinář je veden na téma Prostor pro rodiče aneb pojďme spolu prozkoumat, co se nám honí hlavou.

Testování dětí a žáků od května 2021

Na základě novely mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému testování žáků ve školách se s účinností od 3.5.2021 mění frekvence testování na jedenkrát týdně. Testovacím dnem zůstává nadále každé pondělí. Pro testování platí stávající pravidla. Mateřská škola obnovuje provoz od pondělí 10.5.2021 pro všechny děti a od tohoto data se již děti z mateřské školy netestují a nemusí nosit roušky. Pokud dítě nebylo rodičem odhlášeno automaticky se považuje za přihlášené k docházce a stravě.

Testování dětí a žáků

Veškeré informace k testování dětí a žáků ZŠ a MŠ Grygov i s videonávodem k provedení samoodběru naleznete zde . Všichni žáci ze 3., 4. a 5. třídy budou ve dnech testování (pondělí a čtvrtek) přicházet do budovy školy v čase od 7:35 do 7:45 hodin. Důvodem tohoto časového rozmezí je zamezení kontaktů žáků z těchto tříd s rodiči mladších spolužáků.

Obnovení provozu

ZŠ a MŠ

Dle aktuálních informací od Vlády ČR bude od pondělí 12.4.2021 obnoven provoz celého 1. stupně ZŠ bez rotace a MŠ pouze pro předškoláky a děti rodičů z IZS.

Strava bude zajištěna pro všechny tyto děti a žáky. V případě nepřítomnosti dítěte, žádáme rodiče o odhlášení stravy u vedoucí školní jídelny.

Info pro ZŠ:

  • výuka bude probíhat dle rozvrhu včetně odpoledního vyučování
  • ŠD včetně ranního provozu bude pouze pro žáky 1. a 2. třídy z důvodu zachování homogenity skupin
  • obnovení kroužků bude upřesněno

Info pro MŠ:

  • předškoláci budou rozděleni do 2 skupin podle abecedy (A-K ve třídě Myšky, L-Z ve třídě Sovičky)
  • děti rodičů IZS budou umístěny v samostatné skupině ve třídě Broučků

Způsob testování dětí a žáků bude ještě upřesněn, stále čekáme na konkrétní informace z MŠMT.

Bezplatné webináře pro rodiče

Rodiče dětí chodících na naši školu nebo do naší školky dostali možnost zúčastnit se dvou webinářů s tématy:

1. Vzrůstající agresivita a agresivní chování u předškolních dětí – 25.5.2021 od 17:30. Pozvánka.

2. Prevence školní neúspěšnosti a předcházení SPU – aneb co můžu jako rodič udělat pro dobrý start i průběh školní docházky- 10.6.2021 od 17:00. Pozvánka.

Lektorkou seminářů je Mgr. Lenka Bínová. Oba semináře jsou zdarma a online. Registrace probíhá online na linku v přiložených pozvánkách.

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ proběhne ve čtvrtek 6.5.2021 od 14:00 do 16:15 hodin. Zápis bude v budově MŠ probíhat tak, aby nedocházelo ke shlukování osob. Bližší informace k zápisu naleznete zde

Zápis dětí do 1. třídy ZŠ

Zápis dětí do 1. třídy základní školy proběhne dne 8.4.2021. Vzhledem k současné situaci předpokládáme, že zápis bude probíhat bez přítomnosti dětí, pouze za účasti jednoho zákonného zástupce. Formální průběh zápisu proběhne výše uvedený den v časovém rozmezí od 14:00 do 16:15 hodin. Bližší informace naleznete zde

Krizové opatření – provoz škol od 1.3.2021

Na základě Usnesení Vlády České republiky ze dne 26.2.2021 o přijetí krizového opatření se zakazuje osobní přítomnost:

a) dětí na předškolním vzdělávání v mateřských školách ( všechna oddělení MŠ)

b) žáků na základním vzdělávání v základních školách

Po tuto dobu škola zajišťuje náhradní distanční výuku, která je pro žáky základní školy povinná (dle § 184a školského zákona). Absenci žáka na tomto vzdělávání musí zákonný zástupce řádně omluvit.

Distanční vzdělávání je poskytováno i předškolákům ze třídy Soviček. Bližší informace naleznete pod hlavičkou MATEŘSKÁ ŠKOLA a v kolonce Provozní info.

Školní jídelna poskytuje stravování cizím strávníkům i nadále bez přerušení.

Upozornění pro rodiče Soviček

Během středy 24.2.2021 bylo všem dětem ze třídy Soviček nařízeno karanténní opatření vyhlášené Krajskou hygienickou stanicí Olomouc. V této třídě došlo ke kontaktu s nakaženou osobou s Covid-19. Tato třída bude uzavřená od 25.2.2021. O znovu otevření třídy, budou rodiče dětí informováni. Ostatních tříd v MŠ (modrá budova) a ZŠ se opatření netýká.

Konzultační dny v ZŠ

Původní termín konzultačního dne stanovený na čtvrtek 7.1.2021 je z důvodu mimořádních opatření zrušen. Konzultační dny budou určeny vždy třídním učitelem dané třídy.

Informace k provozu od 4. ledna

Provoz mateřské školy bude od 4. ledna stejný jako před vánočními svátky.

Informace k provozu základní školy najdete zde.

Přejeme vám krásné prožití vánočních svátků.
Do nového roku mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti.

kolektiv ZŠ a MŠ Grygov

Zajištění výuky od 30.11.2020

Od pondělí 30.11.2020 se těšíme na naše žáky opět ve škole. Výuka bude probíhat podle platných rozvrhů jednotlivých tříd. Tělesná výchova bude řešena formou procházek. Prosíme proto rodiče o zvolení přiměřeného oblečení dětí vzhledem k aktuálnímu počasí.

Provoz školní družiny je zajištěn za momentálně stanovených hygienických podmínek.

Provoz kroužků je prozatím pozastaven.

Stravování žáků je od pondělí 30.11.2020 opět zajištěno pro všechny žáky. Pokud Vaše dítě k výše uvedenému datu nenastoupí zpět do školy, řešte odhlášky obědů indivuduálně s vedoucí školní jídelny.

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

pro Vaši informaci Vám sdělujeme plánované termíny třídních schůzek a konzultací:

  • 1. října 2020 v 16:30 v jednotlivých třídách
  • 7. ledna 2021 konzultace
  • 13. dubna 2021 třídní schůzky
  • 10. června 2021 konzultace