Screeningové testování žáků

Rozhodnutím Vlády ČR dochází k pravidelnému plošnému testování žáků v základních a středních školách, které bude probíhat pravidelně každé pondělí. Pokud nebude pondělí prvním vyučovacím dnem v týdnu, bude testování prováděno následující vyučovací den.

Den otevřených dveří

Původně plánovaný Den otevřených dveří se z důvodu trvajících opatření s nákazou Covid-19 odkládá na jarní období roku 2022. O bližším termínu budete včas informováni.

Screeningové testování ve školách

Vzhledem k nepříznivému vývoji trvající pandemie Covid-19 naleznete bližší informace zde .

Příspěvky SRPŠ

Prosíme o uhrazení ročního příspěvku SRPŠ 400,- Kč do 15.11. 2021. Příspěvek zašlete na účet 2700992468/2010. Do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno dítěte a třídu (oddělení MŠ), kterou Vaše dítě navštěvuje. Ve školním roce 2021/2022 budou příspěvek hradit pouze rodiče nově příchozích dětí do MŠ nebo ZŠ. Ostatní děti platit nebudou.

  Andrea Thunová, předseda SRPŠ

Pozvánka na schůzi SRPŠ a třídní schůzky

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Grygov zve všechny rodiče žáků ZŠ i MŠ na členskou schůzi SRPŠ. Schůze se bude konat ve čtvrtek 7.10.2021 v 16:30 hodin ve školní tělocvičně. Na programu schůze bude volba členů výboru SRPŠ. Poté budou následovat třídní schůzky v jednotlivých třídách.

Organizace výuky ve školním roce 2021/2022

Vážení rodiče, milí žáci,

průběh nového školního roku 2021/2022 bude probíhat vzhledem k neustále trvající pandemii Covid-19 následovně:

1.9.2021 v 8“ hodin  proběhne slavnostní zahájení nového školního roku tradičně na školní zahradě, kde se sejdou žáci 2.-5. ročníku a společně přivítáme nové prvňáčky i s jejich nejbližšími. Poté se žáci přesunou do svých tříd, kde proběhne u žáků 2.-5. ročníku testování. Podrobnosti k testování naleznete zde

Budova základní školy bude otevřena od 7:45 hodin.

V případě nepříznivého počasí bude zahájení školního roku probíhat samostatně v jednotlivých třídách.

Ukončení prvního dne bude přibližně po první vyučovací hodině, tj. v 8.45 hodin. Děti, které mají vyplněnou přihlášku do školní družiny již na tento den zde zůstávají a je pro ně zajištěno školní stravování.

2.9.2021 proběhne testování žáků v 1. ročníku viz. odkaz výše. Výuka proběhne v 1. a 2. třídě do 11.40 hodin a v ostatních ročnících do 12:35 hodin. Provoz školní jídelny a školní družiny je zajištěn dle obvyklých zvyklostí.

Od 3.9.2021 probíhá výuka podle rozvrhu jednotlivých tříd.