McDonald´s Cup 2019

McDonald´s Cup 2019

McDonald´s Cup 2019 V minulém týdnu se žáci naší školy zúčastnili 23. a 24. dubna fotbalového turnaje McDonald´s Cup. Školu v Grygově reprezentovaly dva týmy. Ve skupině A pro mladší žáky nastoupilo v úterý proti dalším 5 celkům 14 hráčů druhého a třetího ročníku. Čtyři děvčata, která byla v družstvu, se neztratila. Často působila soupeřům potíže především svou rychlostí. Po bojovném výkonu se chlapci a děvčata probojovali do semifinále. Tam […]

Den Země

Den Země

Každoročně u příležitosti Dne Země vyrážejí starší děti MŠ do našeho chráněného lesa Království. Všímají si jarní přírody, poznávají rostliny, vnímají vůně i zvuky. Také zocelují tělo delším pobytem venku a hledáním nejstaršího stromu v lese, kterému se říká Král dub.

Ukliďme Česko/Ukliďme Grygov

Ukliďme Česko/Ukliďme Grygov

Dne 5.4.2019 se základní škola zapojila ve spolupráci s myslivci do projektu Ukliďme Česko. Jednotlivé třídy dostaly mapy s vytyčenými trasami kolem Grygova a pytle na odpadky. Posbírané předměty hned třídily na papír, plasty a směsný odpad. Nikdo nečekal, že kolem Grygova je v přírodě poházeno tolik odpadků. Doufáme, že po tomto dni si už děti rozmyslí, odhazovat odpadky volně v přírodě.

Přípravy na Velikonoce

Přípravy na Velikonoce

V naší MŠ každoročně před Velikonocemi navštěvujeme hospodářské dvorky a ohrady s mláďaty. Vysejeme si velikonoční osení a založíme další pokusy na klíčení rostlin. Pozorujeme změny a pečujeme o své výpěstky. S hrdostí si je pak děti odnáší domů.

Návštěva v hasičské zbrojnici

Návštěva v hasičské zbrojnici

 V pátek 12.4. se všechny děti z MŠ vypravily na návštěvu hasičské zbrojnice v obci. Shlédli jsme hasičské vybavení a výstroj, děti si vyzkoušely  zásahové oblečení i s helmou, starší děti se statečně „popraly“ se záchranou zraněného kamaráda. Všechny pak ohromil obrovský plamen, který místní hasiči rychle a bezpečně uhasili. Děkujeme místím hasičům za příjemně strávené dopoledne.