Předškoláci, Marbo a první třída

Předškoláci, Marbo a první třída

Dne 12. 2. 2020 se předškoláci přidali ke školákům a účastnili se zábavně vzdělávacího koncertu skupiny Marbo. Ta k nám přijíždí již mnoho let. Nejprve si všichni přítomní museli rozcvičit mluvidla, pak se zpívalo, rytmizovalo i trsalo. Druhý den jsme šli na čtvrtou návštěvu do 1. třídy naší základní školy. Opět jsme pod vedením paní učitelky rozvíjeli své schopnosti a dovednosti potřebné pro nástup do 1. třídy.