Projektový den v MŠ

Projektový den v MŠ

V úterý 20. 10. k nám přijela Mgr. Pacovská se svým vzdělávacím programem pro děti „Ježčím krokem celým rokem“. Dozvěděli jsme se další nové informace o životě ježků. Děti se aktivně zapojily do práce s ukázkami a pomůckami, zacvičily si s říkankou o ježkovi, vybraly mu správnou potravu, nalepily ji a dokreslily obrázek. Velmi nás zaujalo pozorování živého ježka jak jí, mlaská, schovává se a funí.

Co děláváme v říjnu?

Co děláváme v říjnu?

Děti mohly přinést jeden kousek ovoce nebo zeleniny ze své zahrádky na výstavku O-Z ve třídě. Na exponátech porovnáváme barvu, velikost, tvar i chuť. Jablíčka nám posloužila i při počítání s popěvkem „Měla babka 4 jabka“. Dýně jsme využili na výzdobu MŠ. Za přinesené exponáty děkujeme. V tomto období si pro sebe hrajeme pohádku „O veliké řepě“ a chodíváme do lesa poznávat přírodu a pojmenovávat přírodniny. Už se nám i […]

Distanční vzdělávání

Distanční vzdělávání

Informace k distanční výuce podle vydaných krizových opatření vlády: žáci dnes obdrží od vyučujících úkoly pro distanční výuku do konce měsíce října 2020 v případě prodloužené distanční výuky ( od 2.11.2020) budeme okamžitě navazovat výukou online ( o aplikaci, způsobu instalace, zadávání hesel a pod., budete včas informováni) ke komunikaci využívejte, prosím, kontakty na učitele mateřská škola je v provozu beze změny

Návštěva místní knihovny

Návštěva místní knihovny

V pátek 2. října 2020 navštívila 4. třída naši místní knihovnu. Zde se nás ujal pan místostarosta, který nám ukázal nejen prostory knihovny, ale také nás seznámil se všemi procesy, které souvisí se zařazením knihy do knihovny, s její výpůjčkou a případným vyřazením. Velkou zajímavostí pro nás byla ukázka pamětní knihy naší obce, ve které většina z nás objevila záznamy o nás samotných a jiné zajímavosti. Viděli jsme také jednotlivé […]