Stezka za pokladem

Stezka za pokladem

Mezinárodní den dětí jsme v MŠ oslavili šipkovanou stezkou za pokladem. Cestou děti z jednotlivých tříd plnily úkoly, při kterých si zopakovaly básničky, prstové říkanky, písničky s pohybem, oblíbené pohybové hry. Poznávali jsme také květiny, keře a stromy. V pokladu děti našly zejména hračky vhodné na školní zahradu – balanční a rovnovážné houpačky, míče a další sportovní potřeby.