Ukliďme Česko/Ukliďme Grygov

Ukliďme Česko/Ukliďme Grygov

Dne 5.4.2019 se základní škola zapojila ve spolupráci s myslivci do projektu Ukliďme Česko. Jednotlivé třídy dostaly mapy s vytyčenými trasami kolem Grygova a pytle na odpadky. Posbírané předměty hned třídily na papír, plasty a směsný odpad. Nikdo nečekal, že kolem Grygova je v přírodě poházeno tolik odpadků. Doufáme, že po tomto dni si už děti rozmyslí, odhazovat odpadky volně v přírodě.