Ekosystém les

Ekosystém les

Ve čtvrté třídě začínáme v přírodovědě probírat naše ekosystýmy. Nejprve jsme se zaměřili na ekosystém les. Abychom životu v lese lépe porozuměli, udělali jsme si v naší tělocvičně 10 stanovišť s různými úkoly. Určovali jsem například stopy zvěře, co do lesa nepatří, nebo co si naopak můžeme z lesa donést, který živočich chybí na obrázku, co do skupiny na obrázcích nepatří, skládali jsme kostky, sestavovali potravní řetězec, přiřazovali ke stromům […]

Předškoláci, Marbo a první třída

Předškoláci, Marbo a první třída

Dne 12. 2. 2020 se předškoláci přidali ke školákům a účastnili se zábavně vzdělávacího koncertu skupiny Marbo. Ta k nám přijíždí již mnoho let. Nejprve si všichni přítomní museli rozcvičit mluvidla, pak se zpívalo, rytmizovalo i trsalo. Druhý den jsme šli na čtvrtou návštěvu do 1. třídy naší základní školy. Opět jsme pod vedením paní učitelky rozvíjeli své schopnosti a dovednosti potřebné pro nástup do 1. třídy.

Buďme kamarádi

Buďme kamarádi

V pondělí 27.1. proběhl v MŠ zajímavý program s názvem „Buďme kamarádi.“ Děti se hravou formou seznámily s různými druhy postižení – tělesné, zrakové, sluchové. Vyzkoušely si manipulaci a jízdu na vozíku, kreslení a stavění kostek nohami, vkládání tvarů poslepu, hmatové pexeso, chůzi se slepeckou holí s dopomocí kamaráda, psací stroj na Braillovo písmo. Lektorka také dětem poradila, jak hendikepovaným kamarádům mezi námi pomáhat a začlenit je do společnosti.

Předškoláci v 1. třídě a v lese

Předškoláci v 1. třídě a v lese

V lednu jsme byli už na třetí návštěvě v 1. třídě naší ZŠ. Děti potrénovaly čtení bez písmen – sluchem vyhledávaly první hlásku a vytleskávaly slabiky. Zapracovaly na početních představách a doplnily písanku. Pár dnů na to jsme se vypravili za sněhem a ledem k lesu Hájku. Vzali jsme s sebou i něco na přilepšenou lesním zvířatům. Měli jsme štěstí. Viděli jsme srnky a našli jsme spoustu jejich i jiných […]

Klauniáda v MŠ

Klauniáda v MŠ

Ve čtvrtek dne 16. 1. 2020 k nám zavítalo divadlo s představením Klauniáda. O zábavné dopoledne se postarali dva klauni. Dětem byl vyprávěn příběh, který střídal zpěv za doprovodu hudby. Příběh byl poučný a veselý a moc se nám všem líbil.

Kouzelný závěr kalendářního roku 2019

Kouzelný závěr kalendářního roku 2019

V pondělí 16. 12. u nás byl Ježíšek a přinesl dětem pod stromeček nové hračky, knížky, společenské hry, didaktické hry i výukový materiál. Děti se zájmem a s radostí přicházely hrám na kloub a inovovaly námětové hry. Díky spolupráci s rodiči mohly děti ochutnat i vánoční cukroví. K vánoční atmosféře vždy patří i zpívání koled. Některé jsme se naučili a připojili jsme se k akci základní školy „Zpívání na schodech“ […]