Začátek školního roku u Soviček

Začátek školního roku u Soviček

Bývalé Myšky se do další třídy MŠ velice těšily a tak jejich adaptace v nové třídě a v nové budově proběhla bez problémů a velice rychle. Děti prozkoumávají nové didaktické hry, rozvýjí námětové volné hry, zapojují se do tělovýchovných i výtvarných chvilek a jsou aktivní i při pobytu venku.