Vánoce u prvňáků

Vánoce u prvňáků

V pátek 20. prosince jsme se ve třídě připravili na příchod Ježíška. Nejprve jsme uložili dárečky pod stromeček a z lavic sestavili dlouhou tabuli.  A pak to propuklo 🙂 , vytvořili jsme si vánoční svícínek z jablíčka, sušeného ovoce a větviček. Zpívali jsme na schodech se spolužáky koledy a vánoční písničky pro kamarády z MŠ, pana starostu, místostarostu a všechny zaměstnance školy. Ve třídě jsem si rozdali dárečky a pak už […]

Kouzelný závěr kalendářního roku 2019

Kouzelný závěr kalendářního roku 2019

V pondělí 16. 12. u nás byl Ježíšek a přinesl dětem pod stromeček nové hračky, knížky, společenské hry, didaktické hry i výukový materiál. Děti se zájmem a s radostí přicházely hrám na kloub a inovovaly námětové hry. Díky spolupráci s rodiči mohly děti ochutnat i vánoční cukroví. K vánoční atmosféře vždy patří i zpívání koled. Některé jsme se naučili a připojili jsme se k akci základní školy „Zpívání na schodech“ […]

Divadlo v MŠ

Divadlo v MŠ

Ve středu 11. 12. k nám do MŠ přijelo divadlo. Hrála se pohádka „Princezna na hrášku“. Představení se zúčastnily všechny třídy MŠ a přidaly se i děti z první třídy. Divadlo bylo obohaceno o pohybové chvilky, do kterých se děti s chutí zapojily. Dětem se představení moc líbilo a po celou dobu nešetřily potleskem.  

Vánoční nadílka u Myšek

Vánoční nadílka u Myšek

V pondělí 16.12. proběhla vánoční nadílka v MŠ. Čekání jsme si zkrátili ochutnávkou vánočního cukroví, které děti v tento den přinesly a procházkou na čerstvém vzduchu. Pak už děti (ne)trpělivě čekaly, jestli pod stromkem budou dárky. Byly!!! Společně jsme je rozbalili, prohlédli a potom už si s nimi děti hrály až do oběda.

Andělsko-čertovské řádění u Broučků

Andělsko-čertovské řádění u Broučků

Jako každý rok i letos do naší mateřské školky zavítal Mikuláš. Na jeho příchod jsme se těšili celé ráno. Kniha hříchů prozradila, kdo si nechce uklízet hračky a další malé prohřešky. Děti nešetřily básničkami a písničkami, za které byly odměněny balíčky s dárečky a s Mikulášem se rozloučily jak jinak, než slibem, že už budou jen hodné. I další den se nesl v duchu slavnostní atmosféry, kdy děti mohly přijít do MŠ v kostýmech […]