Zahájení školního roku

V pondělí 2.9.2019 začal nový školní rok, který jsme přivítali na školní zahradě.

Obzvláště slavnostní chvíle to byla pro naše prvňáčky, jejichž třídu tvoří  15 dětí.

Přejeme jim i spolužákům z vyšších ročníků,  ať se jim ve škole co nejvíce líbí

a mají spoustu studijních úspěchů.