Maňáskové divadlo Šternberk v MŠ

 

Ve čtvrtek 10. 10. 2019 nás navštívilo v naší MŠ Maňáskové divadlo. Děti se na představení velmi těšily. Pro děti byly přichystány pohádky O Šípkové Růžence, O pejskovi a kočičce, O zajíci, lišce a kohoutovi. Děti se do pohádek mohly aktivně zapojovat a pomocí známých lidových písní byly vtaženy do děje i ti nejmenší diváci – Broučci. Představení se zúčastnili i žáci první třídy ZŠ. Pohádky nesly nenásilnou a zábavnou formou ponaučení. Všichni jsme se velmi bavili a prožili tak příjemný čas plný radosti a zábavy. Děti tak každou z pohádek odměnily velkým potleskem.