Měsíční plány

MĚSÍČNÍ PLÁN – ÚNOR

 

3. – 7. 2. – Jarní prázdniny v ZŠ a upravený provoz MŠ (ve třídě Broučků) dle zájmu rodičů o provoz MŠ v tomto období

12. 2. – Koncert „Marbo“ v ZŠ pro žáky ZŠ a Sovičky (předškoláky z MŠ)

13. 2. – Čtvrtá návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ s plněním úkolů individuálně i ve spolupráci s prvňáčky

19. 2. – Akce placená ze SRPŠ v MŠ „Od zrníčka k bochníku“ v rámci týdenních podtémat „Co se z čeho vyrábí“ a „Hrajeme si na řemesla“

22. 2. (sobota) – Maškarní radovánky pro děti v místní sokolovně pod záštitou SRPŠ. Kteříkoliv rodiče se mohou zapojit do příprav, organizace, průběhu i úklidu během akce i po akci.

24. 2. – Odjezd autobusem do Divadla na Šantovce v Olomouci na představení „Pařezová chaloupka“ ve spolupráci se SRPŠ (finanční zajištění) a s rodiči. Je třeba přivést děti do MŠ nejpozději do 7:50 hodin.

26. 2. – Maškarní radovánky v MŠ (dopolední program v jednotlivých třídách i společná zábava všech dětí v MŠ v gymnastickém sále ZŠ)

Napadne-li sníh budeme sjíždět kopec za MŠ na lopatách k tomu určených.

 

Bližší informace naleznete v MŠ u jednotlivých tříd.