Měsíční plány

MĚSÍČNÍ PLÁN – LEDEN

 

16. 1. – Divadlo J. Novákové v MŠ s názvem „Klauniáda“

22. 1. – Třetí návštěva předškoláků v 1. třídě naší ZŠ s plněním úkolů samostatně nebo ve spolupráci s prvňáčkem

27. 1. – Akce v MŠ „Buďme kamarádi“ – náhled do světa kamarádů se zdravotním postižením

27. 1. – Třídní schůzky u předškoláků s pracovnicí z Pedagogicko – psychologické poradny na téma „Školní zralost“, od 16:00 u Soviček

31. 1. – Pololetní prázdniny v ZŠ a upravený provoz MŠ dle zájmu rodičů v dotaznících

Napadne-li sníh budeme sjíždět kopec za MŠ na lopatách k tomu určených.

 

Bližší informace naleznete v MŠ u jednotlivých tříd.