Pasování na prvňáčky

Pasování na prvňáčky

Dne 18. 6. se nám podařilo ve spolupráci se ZŠ, obecním úřadem a rodiči uspořádat pasování předškoláků na prvňáčky. Pasování jsme částečně propojili se zápisem do první třídy, o který byly děti ochuzeny z důvodu epidemie. Náročnou situaci zvládly velice dobře. Splněním drobných úkolů prokázaly, že jsou připraveny na nástup do první třídy.

Mezinárodní den dětí

Mezinárodní den dětí

Svátek dětí jsme si v MŠ zpestřili oblíbenou stezkou za pokladem. Na ní ani letos nechybělo plnění různých úkolů – např: překonávání překážkové dráhy, pohybová dramatizace písní, pohádkový kvíz nebo skládání geometrických tvarů. Starší děti zvládly foukáním dostat polystyrenovou kuličku do cíle a musely si svépomocí poskládat mapu, která je k pokladu dovede. Poklad byl ukryt na školní zahradě a děti v něm našly zejména sportovní náčiní na venkovní hry. […]

V místní knihovně

V místní knihovně

Tradičně na začátku března chodíváme s dětmi z naší školky na návštěvu do knihovny místního obecního úřadu. I letos se do knihovny postupně vypravily všechny třídy z mateřské školy. O provozu knihovny a knížkách jsme si popovídali a představili si je. Děti se mohly seznámit i s knihami dle svého výběru. Děti nadšeně lákaly ostatní k zajímavým knihám a spolu vedly rozhovory nad obrázky.

Veselí v únoru

Veselí v únoru

V pondělí 24.2.2020 se celá mateřská škola jela podívat do divadla na Šantovce na Pohádku z pařezové chaloupky. Viděli jsme nejen úžasného Křemílka a Vochomůrku, ale i jejich kamarády. Cesta autobusem se nám také líbila. Ve středu 26.2.2020 jsme si v MŠ udělali maškarní radovánky. Děti mohly přijít v nejrůznějších maskách. A že jich bylo požehnaně. Nejprve jsme se všichni představili a pověděli, za co jsme přestrojení. Pak již následovaly […]

Od zrníčka k bochníku

Od zrníčka k bochníku

Ve středu 19. 2. 2020 byl pro děti připraven program s názvem Od zrníčka k bochníku. Děti se dozvěděly, kolik času uplyne a co všechno se musí udělat, než se ze zasetého zrníčka stane chléb. Postupně se mohly děti seznámit s procesem pečení chleba. Začali jsme poznáváním obilí, zkoumáním jednotlivých zrníček, umleté mouky a dozvěděli jsme se také, jaké nářadí pekaři dříve používali a co vše k pečení bylo potřeba. Celou […]

Předškoláci, Marbo a první třída

Předškoláci, Marbo a první třída

Dne 12. 2. 2020 se předškoláci přidali ke školákům a účastnili se zábavně vzdělávacího koncertu skupiny Marbo. Ta k nám přijíždí již mnoho let. Nejprve si všichni přítomní museli rozcvičit mluvidla, pak se zpívalo, rytmizovalo i trsalo. Druhý den jsme šli na čtvrtou návštěvu do 1. třídy naší základní školy. Opět jsme pod vedením paní učitelky rozvíjeli své schopnosti a dovednosti potřebné pro nástup do 1. třídy.

Buďme kamarádi

Buďme kamarádi

V pondělí 27.1. proběhl v MŠ zajímavý program s názvem „Buďme kamarádi.“ Děti se hravou formou seznámily s různými druhy postižení – tělesné, zrakové, sluchové. Vyzkoušely si manipulaci a jízdu na vozíku, kreslení a stavění kostek nohami, vkládání tvarů poslepu, hmatové pexeso, chůzi se slepeckou holí s dopomocí kamaráda, psací stroj na Braillovo písmo. Lektorka také dětem poradila, jak hendikepovaným kamarádům mezi námi pomáhat a začlenit je do společnosti.

Předškoláci v 1. třídě a v lese

Předškoláci v 1. třídě a v lese

V lednu jsme byli už na třetí návštěvě v 1. třídě naší ZŠ. Děti potrénovaly čtení bez písmen – sluchem vyhledávaly první hlásku a vytleskávaly slabiky. Zapracovaly na početních představách a doplnily písanku. Pár dnů na to jsme se vypravili za sněhem a ledem k lesu Hájku. Vzali jsme s sebou i něco na přilepšenou lesním zvířatům. Měli jsme štěstí. Viděli jsme srnky a našli jsme spoustu jejich i jiných […]

Klauniáda v MŠ

Klauniáda v MŠ

Ve čtvrtek dne 16. 1. 2020 k nám zavítalo divadlo s představením Klauniáda. O zábavné dopoledne se postarali dva klauni. Dětem byl vyprávěn příběh, který střídal zpěv za doprovodu hudby. Příběh byl poučný a veselý a moc se nám všem líbil.