Distanční vzdělávání

Distanční vzdělávání

Informace k distanční výuce podle vydaných krizových opatření vlády: žáci dnes obdrží od vyučujících úkoly pro distanční výuku do konce měsíce října 2020 v případě prodloužené distanční výuky ( od 2.11.2020) budeme okamžitě navazovat výukou online ( o aplikaci, způsobu instalace, zadávání hesel a pod., budete včas informováni) ke komunikaci využívejte, prosím, kontakty na učitele mateřská škola je v provozu beze změny

Zahájení školního roku

Zahájení školního roku

Zahájení školního roku 2020/2021 proběhne v úterý 1.9.2020 od 8:00 na školní zahradě. V tento den bude umožněn rodičům nových žáků a dětem průchod přes školní budovu. Po slavnostním zahájení se žáci přesunou do svých tříd. Prosíme rodiče budoucích prvňáčků, aby po dobu pobytu v budově ZŠ použili roušky. Předpokládané ukončení zahájení nového školního roku bude do 9:00 hodin.  Od 2.9.2020 budou již všechny děti vstupovat do budovy školy samy. Toto opatření jsme přijali vzhledem ke Covid-19. V tento den bude ukončení výuky […]

Informace k ukončení školního roku

Informace k ukončení školního roku

Vážení rodiče, milí žáci, máme už prakticky za sebou poněkud odlišný školní rok, než na jaký jsme doposud byli zvyklí. Ale i tento školní musíme nějak uzavřít. Podle posledních nařízení může proběhnout vydávání vysvědčení pro celou třídu hromadně. Vysvědčení se bude vydávat v úterý 30. 6. 2020 od 8:00 hodin v jednotlivých třídách. V tento den už nebude žákům poskytnut oběd. Určitě vás zajímá, z čeho jsme vycházeli při klasifikyci […]

Informace ke znovuotevření školy

Informace ke znovuotevření školy

Z organizačních důvodů si Vás dovolujeme požádat o informaci (pokud jste tak ještě neučinili), zda bude Vaše dítě navštěvovat od 25.5.2020 naši školu, nebo zda bude i nadále pokračovat v distančním studiu. Pokud se rozhodnete k distančnímu studiu, prosíme o sdělení důvodu. Tyto informace, prosím, předejte nejpozději do 18.5.2020 do 9″ hodin svým třídním učitelům. Děkujeme

Provoz školy a školky od 25.května 2020

Provoz školy a školky            od 25.května 2020

Vážení rodiče, od pondělí 25. 5. 2020 chceme opět obnovit provoz v naší ZŠ a MŠ Grygov. V souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření Vám oznamujeme, že provoz základní a mateřské školy bude probíhat za těchto podmínek: Mateřská škola povinnost podepsat čestné prohlášení a seznámení, viz. příloha při prvním předání dítěte provozní doba zůsatává beze změny stravování bude zajištěno vydáváním teplých obědů při dodržování stanovených hygienických pravidel veškeré další podrobnosti naleznete […]