Ceny stravného

Cena stravného v roce 2020:

Mateřská škola:

Strávníci do 6 let do 7 let
Přesnídávka: 10,- Kč 10,- Kč
Oběd: 18,- Kč 20,- Kč
Svačina: 9,- Kč 9,- Kč
Celkem: 37,- Kč 39,- Kč

Základní škola:

Žáci 7 – 10 let Žáci 11 let Zaměstnanci
Oběd: 21,- Kč 24,- Kč 30,- Kč

Cizí strávníci:

Potraviny: 29,- Kč
Provozní režie: 5,- Kč
Mzdová režie: 28,- Kč
Zisk: 1,- Kč
Celkem: 63,- Kč