Měsíční plány

MĚSÍČNÍ   PLÁNY   na   SRPEN a ZÁŘÍ

Od 12.7. do 20.8. bude MŠ uzavřena z důvodu údržby a nutných oprav.

Od 23. 8. do 31. 8. bude probíhat srpnový prázdninový provoz pouze v modré budově MŠ pro nahlášené děti ze všech tříd MŠ. Jedná se o konec školního roku 2020/2021.

V úterý 24. 8. od 16:30 ve třídě Broučků v modré budově MŠ proběhnou třídní schůzky pro rodiče Broučků od nového škol.roku 2021/2022. Na třídní schůzky se chodí zásadně bez dětí.

Od 25. 8. do 31. 8. pro nové rodiče a jejich děti ve třídě Broučků pořádáme od 15:00 do 16:00 „zvykací hodinky“. Noví rodiče a nové děti Broučci mohou využík každý den v daném rozmezí k návštěvě své budoucí třídy a seznámit se s prostředím a učitelkami.

Ve středu 25. 8.  od 16:30 ve třídě Myšek v modré budově MŠ proběhnou třídní schůzky pro rodiče Myšek od nového škol.roku 2021/2022. Na třídní schůzky se chodí zásadně bez dětí.

Od 26. 8. po dohodě s učitelkou na třídních schůzkách u Myšek proběhnou „zvykací hodinky“ i ve třídě Myšek pro zcela nové rodiče a Myšky přijaté zápisem na jaře 2021.

Ve čtvrtek 26. 8. od 16:30 ve třídě Soviček v budově ZŠ proběhnou třídní schůzky pro rodiče budoucích Soviček. Tato třída se nachází v 2. patře budovy ZŠ! Při vstupu se zvoní na zvonek u vchodových dveří do ZŠ! Na třídní schůzky se chodí zásadně bez dětí. Děkujeme

V pondělí 30. 8. od 16:00 se uskuteční na školní zahradě „Rozloučení s prázdninami“ pro rodiče a děti Základní a Mateřské školy Grygov. ZŠ a MŠ Grygov ve spolupráci se SRPŠ zvou na akci všechny své děti a rodiče, včetně nových, přijatých zápisem na jaře 2021. Děti již obdržely (nebo rodiče obdrží na třídních schůzkách) pozvánku na tuto akci. Pozvánka slouží zároveň jako vstupenka. Na školní zahradu se bude vcházet zadní bránou z ulice Za Humny.

Ve středu 1. 9. začíná nový školní rok 2021/2022 pro nahlášené děti. Je třeba jim předem (23. nebo 24. 8.) zaplatit stravu. Sledujde stránky školní jídelny nebo info na vchodových dveřích do MŠ.

V úterý 21. 9. od 16:15 proběhnou ve třídě Broučků společné třídní schůzky pro všechny rodiče dětí z MŠ. Téma bude „Problémové situace při rozjezdu nového školního roku“. Od 16:30 je pro rodiče zajištěn seminář s odbornicí na infekční a parazitární onemocnění a jejich vliv na děti a provoz MŠ.

V pátek 1. 10. za dětmi do MŠ přijede první divadlo (pokud to epidemiologická situace dovolí).

V září a v říjnu bude probíhat adaptace dětí na provoz v MŠ a v nové třídě. Také nácviky evakuace. Začínat budeme vzdělávacím tématem „Vítáme vás ve školičce“ s podtématy zaměřenými na pravidla chování, seznamování se s prostředím i s ostatními, kamarádství, poznávání barev kolem nás.

Bližší informace k budoucím akcím naleznete u jednotlivých tříd.