Měsíční plány

MĚSÍČNÍ PLÁN – ČERVEN

  1. 6. – Oslavíme Mezinárodní den dětí  hledáním pokladu na školní zahradě, jehož obsah si děti zaslouží po splnění úkolů. V pokladu bývají společné hračky a cvičební pomůcky na ven i drobnosti pro každé dítě.

12. 6. – Fotografování tříd před budovou ZŠ a MŠ – po třídách v časových rozestupech – 8:30 Broučci, 8:45 Myšky, 9:00 Sovičky

18. 6. – Pasování předškoláků na prvňáčky v areálu ZŠ. Prosíme rodiče, aby si své budoucí prvňáčky tento den vyzvedli ze třídy Myšek do 15:00, připravili sebe i dítě na pasování, dovedli dítě před budovu ZŠ na 16:00 a vyčkali vpuštění rodičů do budovy v 16:15 hodin. Mezi 15:00 a 16:00 budou učitelky dokončovat přípravu na pasování. Mezi 16:00 a 16:15 budou s pasováním seznámeny i ty děti, které nyní do MŠ z epidemiologických důvodů nechodí.

Ve třídách bude v červnu probíhat výchova a vzdělávání nadále podle Školního vzdělávacího programu: Integrovaný blok – Radosti léta ukryté v kouzelné krabičce, měsíční téma – Naše Země kulatá, týdenní podtémata – Děti slaví svátek, Planeta Země, Já a můj domov ČR (obec), Hurá, prázdniny. Nezapomeneme na Den otců a na první letní den.

Bližší informace naleznete v MŠ u jednotlivých tříd.

Aby naši předškoláci doma nezapomněli na to, co se ve školce naučili, jsou pro ně připraveny náměty na domácí činnosti v rubrice „Provozní info“ na těchto webových stránkách.