Měsíční plány

MĚSÍČNÍ   PLÁNY   na   SRPEN   a   ZÁŘÍ

24. 8. obnovení provozu MŠ, jedná se o upravený prázdninový provoz v modré budově MŠ pro nahlášené děti na srpnový provoz ve škol.roce 2019/20.

24. 8. od 16:30 třídní schůzky ve třídě Broučků pro všechny rodiče budoucích Broučků ve škol.roce 2020/21

25. 8. od 16:30 třídní schůzky ve třídě Soviček pro všechny rodiče budoucích Soviček ve škol.roce 2020/21

26. 8. od 16:30 třídní schůzky ve třídě Myšek pro všechny rodiče budoucích Myšek ve škol.roce 2020/21

28. 8. od 16:00 rozloučení s prázdninami na školní zahradě pro rodiče a děti, které navštěvují nebo budou navštěvovat naši MŠ/ZŠ od škol.roku 2020/21

31. 8. 2020 konec školního roku 2019/20

1. 9. 2020 začátek školního roku 2020/2021

15. 9. od 16:30 společné třídní schůzky ve třídě Soviček pro všechny rodiče ze všech tří tříd MŠ s odborníkem na infekční a parazitární onemocnění u dětí

24. 9. Logopedický krátký průzkum (depistáž) za provozu MŠ pro nahlášené děti starší 4 let s písemným souhlasem rodičů

28. 9. MŠ uzavřena – Státní svátek

V průběhu září bude probíhat adaptace dětí na novou třídu, adaptace po prázdninách a nácvik evakuace.

Bližší informace naleznete v MŠ u jednotlivých tříd nebo na třídních schůzkách.