Měsíční plány

MĚSÍČNÍ   PLÁNY   na   LEDEN

4. 1. – Obnovení provozu MŠ po vánočních prázdninách (ve všech třídách MŠ dle školního řádu)

6. 1. – Hrajeme si ve třídách na Tři krále

29. 1. – Pololetní prázdniny v ZŠ – provoz MŠ upraven dle docházky dětí

Pokud nasněží, budeme sjíždět kopec za mateřskou školou na lopatách (ne na bobech). K tomu budeme potřebovat vhodné a odolné oblečení a obutí.

Bližší informace naleznete v MŠ u jednotlivých tříd.

Z epidemiologických důvodů byly zrušeny akce:

  • Tříkrálová sbírka v obci v sobotu 9. 1.
  • Divadlo v MŠ
  • Návštěva předškoláků v 1. nebo 2. třídě ZŠ
  • Projektový den „Dítě a ochrana zdraví“ v MŠ (přesunuto)