Mateřská škola

POSLÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Posláním naší mateřské školy je zprostředkovat a předávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků na principu uspokojování jejich individuálních potřeb a zájmů. Našim cílem je: v přirozeném, podnětném a láskyplném prostředí, s důrazem na rozvoj dítěte a jeho duševní pohodu, položit pevné základy pro zdravý život. To vše v  součinnosti s rodinou.

Chceme, aby se v naší mateřské škole děti cítily  spokojeně a bezpečně, zažívaly pocit úspěchu a uměly se poučit z omylů. Respektujeme jedinečnost každého dítěte, jeho možnosti, jeho individualitu. Rozvíjíme dítě v oblasti psychické, fyzické i sociální.

Chceme, aby dítě na konci předškolního období bylo relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat takové nároky, které jsou na něj běžně kladeny a zároveň i ty, které ho v budoucnu čekají.

PROVOZ  MATEŘSKÉ  ŠKOLY

Naše mateřská škola je součástí právního subjektu ZŠ a MŠ Grygov, přísp. org.

Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu „Školka dětem„, který je k nahlédnutí u každé třídy mateřské školy.

Provozní doba MŠ Grygov:   6:15 hodin – 16:15 hodin

Typ MŠ: Celodenní s pravidelným provozem