Provozní info

Zveme rodiče ze všech tříd MŠ na společné třídní schůzky, které proběhnou ve třídě Soviček v budově ZŠ 15. 9. od 16:30 hodin. Program: problémové situace při rozjezdu nového škol.roku a nemocnost dětí.

Při ranním přivádění dětí do MŠ doporučujeme dezinfikovat ruce své i dítěte dezinfekčním roztokem umístěným za vchodovými dveřmi do modré budovy MŠ a v šatně Soviček. Dítě bude v MŠ potřebovat 1 – 2 roušky pro případ náhlého výskytu projevů nemoci u některé přítomné osoby ve třídě.

Děkujeme za spolupráci