Provozní info

Rodiče zveme do MŠ na třídní schůzky k rozjezdu nového školního roku ve dnech 24. – 26. 8. 2021. Bližší informace naleznete pod hlavičkou Měsíční plány. Tamtéž se dozvíte info o „Rozloučení s prázdninami“ na školní zahradě.

Ředitelka stanovila výši měsíční úplaty za vzdělávání dítěte v MŠ na období školního roku 2021/2022 na 400,-Kč. Rodiče vyčkají na písemnou výzvu k zaplacení, kterou obdrží od učitelky na třídních schůzkách v srpnu nebo na začátku září ve třídě. Úplata je splatná k 15. každého měsíce. Předškoláci ve třídě Soviček jsou od placení úplaty osvobozeni.

Provoz mateřské školy v době letních prázdnin bude probíhat v červenci od 1. 7. do 9. 7. (mimo státní svátky 5. a 6. 7. – MŠ uzavřena) a v srpnu od 23. 8. do 31. 8. 2021. Za tento prázninový provoz mateřské školy bude vybírána úplata za vzdělávání dítěte v celkové výši 200,-Kč, předem, v červnu. Rodiče vyčkají, až na výzvu k uhrazení částky. Za předškoláky se úplata za vzdělávání dítěte v MŠ neplatí. V době od 12. 7. do 20. 8. 2021 bude mateřská škola uzavřena z důvodu nutné údržby a oprav.

Děkujeme za spolupráci