Provozní info

OBNOVENÍ  PROVOZU  MŠ  V  DOBĚ  EPIDEMIE

Pro obnovený provoz MŠ od 25. 5. do 10. 7. 2020 budeme mít k dispozici  omezený počet pedagogických pracovnic (2 jsou osoby s rizikovými faktory), které jsou schopny zajistit dohled nad dětmi jen ve dvou třídách MŠ. Nahlášené děti budou rozděleny do 2 skupin (tříd v modré budově MŠ), které se včetně zaměstnankyň nebudou potkávat ani slučovat na ranní či odpolední provoz.

Při ranním přivádění dětí do MŠ je rodič povinnen dezinfikovat ruce své i dítěte dezinfekčním roztokem umístěným za vchodovými dveřmi do budovy. Dítě bude v MŠ potřebovat jednu roušku pro případ náhlého výskytu projevů nemoci u některé přítomné osoby ve třídě. Po průchodu dětí z jedné třídy společnými prostorami modré budovy budou stěžejní místa (př.zábradlí, botníky) dezinfikována, aby mohla projít druhá třída.

Rodiče dětí, které nebudou nahlášeny k docházce do MŠ po obnovení provozu nebo nebudou moci chodit do MŠ (žijící s osobou s rizikovými faktory), nemusí po celou dobu omezeného provozu MŠ do 31. 8. 2020 platit úplatu za vzdělávání. Bude jim odpuštěna.

Za děti, které budou nahlášeny do MŠ v období od 25. 5. do 30. 6. 2020, se bude platit úplata ve výši 300,- Kč. Za děti, které budou nahlášeny na jakýko-li týden (či den) nebo celý letní prázdninový provoz MŠ v červenci a srpnu (viz. níže), se bude platit také 300,- Kč předem v červnu. Rodiče obdrželi 1. 6. písemné výzvy k uhrazení úplaty s datumem splatnosti k 15. 6. pro obě platby.

Pro naše předškoláky – Dál bychom pokračovali v přípravě na nástup do 1. třídy ZŠ s pracovním sešitem Kuliferda. Předškoláci, kteří z epidemiologického důvodu do MŠ nyní nechodí, mají sešit doma. Aby nezapomněli přemýšlet, mohou v nich pokračovat na zbylých stranách (3, 16, 18, 31, 47, 52, 53, 63, 70, 71, 73, 74, 86, 88, 89, 93, 96). Tímto by měl být celý sešit vypracován. Před uchopením pastelky by chtělo rozcvičit ruce – uvolnit je, zápěstí i záprstí, třeba s říkankou „Ťuká, ťuká dešťík“ (učili jsme se ve školce) nebo provést grafomotorické cvičení kresbou nakloněného oválu na svislé ploše, jak rodičům ukazovala Mgr. L. Nejeschlebová (z ped.poradny) na třídních schůzkách. Nezapomeňte na správné držení pastelky. Také věříme tomu, že rodiče více zapojují děti do domácích prací a fungování rodiny. To je ideální způsob jak vést děti ke spolupráci s dospělým. Do první třídy se to bude všem moc hodit. Při domácích pracech je také dítě nuceno používat různé náčiní či nářadí a přijít na způsob řešení problému. Když to nejde tak, zkus to jinak – učení pokus, omyl a získávání zkušeností. Také je dobré hrát stolní společenské hry. Dítě se učí chápat a dodržovat pravidla a umět přijmout prohru. Prosíme, aby u dětí byla dál trénována a zdokonalována sebeobsluha. Budoucí prvňáček by si už měl umět poznat své věci, poskládat či uložit své oblečení kam patří, postarat se o své věci (např. naskládat je do batůžku), dodržovat hygienu a používat toaletní papír, správně manipulovat s příborem, již bez dopomoci se oblékat a zapínat, uvazovat mašličku a další např. podle „Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“ nebo „Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV) na webových stránkách ministerstva školství (www.msmt.cz).

PROVOZ  MATEŘSKÉ  ŠKOLY  V  DOBĚ  LETNÍCH  PRÁZDNIN – Mateřská škola bude na závěr školního roku 2019/2020 otevřena v době od 1. 7. – 10. 7. (mimo státní svátek 6. 7.) a od 24. 8. – 31. 8. 2020. V době od 11. 7. – 23. 8. 2020 bude mateřská škola uzavřena z důvodu nutné údržby a oprav.

Děkujeme za spolupráci