Provozní info

Provoz MŠ v době nouzového stavu doposud nebyl žádným příslušným úřadem omezen, tzn. že nebylo pro MŠ Grygov vydáno žádné nařízení omezující provoz krajskou hygienickou stanicí (KHS) ani zřizovatelem. Pokud by došlo ke změně, o distančním vzdělávání předškoláků se dočtete na těchto stránkách i pod hlavičkou MATEŘSKÁ ŠKOLA.

Zveme rodiče předškoláků na třídní schůzky s Mgr. Lenkou Nejeschlebovou z Pedagogicko – psychologické poradny Olomouc. Téma: školní zralost dětí. Tyto třídní schůzky se uskuteční v pondělí 1. 3. 2021 od 16:00 ve třídě Soviček. Běžný provoz v této třídě bude v tento den ukončen v 16:00 hodin.

Při ranním přivádění dětí do MŠ mějte nasazenou roušku a dezinfikujte ruce své i dítěte dezinfekčním roztokem umístěným za vchodovými dveřmi do modré budovy MŠ a v šatně Soviček. Dítě bude v MŠ potřebovat 1 – 2 roušky pro případ náhlého výskytu projevů nemoci u některé přítomné osoby ve třídě.

Děkujeme za spolupráci