Vnitřní řád + legislativa

Legislativa školního stravování

Základní předpisy :

  • Č. 561/2004 Sb., Školský zákon
  • Č. 107/2005 Sb., vyhláška o školním stravování
  • Hygienické předpisy
  • Řada dalších předpisů – BP, ZP, účetnictví atd. a především hygienické předpisy

HAACP – systém kritický bodů a správná výrobní praxe

Tento systém velmi náročných hygienických a výrobních postupů, v souladu s našimi i evropskými předpisy, musí mít vypracovaný každá školní jídelna.

Dodržování správné výrobní praxe a kontrola systému kritických bodů zaručuje maximální kvalitu přípravové stravy a činí tak ze školních jídelen profesionální pracoviště.

Normy – receptury

Rozhodně neplatí, jak se často objevuje v tisku, že školní jídelny vaří podle socialistických norem.

Normy pro školní jídelny již nejsou závazné, odborníci jídelnám doporučují nejlepší normy sestavené podle zásad zdravé výživy.

Poslední doporučené receptury vyšly v roce 2007, vydala je Společnost pro výživu a obsahují velké množství pokrmů pro strávníky školních jídelen.

Jídelní lístky

Sestavují se podle zásad zdravé výživy.

Musí být pestré, nápadité, moderní a odpovídat výživovým doporučením pro děti.

Jsou sestavovány vedoucí školní jídelny.

Pitný režim

Školní jídelna zajišťuje pitný režim během oběda pro strávníky základní školy.

Pitný režim pro mateřskou školu je zajišťován celý den.

Je zajišťován vhodnými nápoji pro děti – ovocný čaj, voda s citronem, džusy, mošt.

U pitného režimu hlídáme obsah cukru a nepodáváme sycené nápoje.

Spotřební koš

Je základním kritériem posuzování pestrosti stravy ve školní jídelně.

Je zákonnou normou a jídelna ho musí dodržovat. Je kontrolován.

Obsahuje 10 základních komodit potravin – maso, ryby, mléko, mléčné výrobky, tuky volné, cukry volné, ovoce, zelenina, brambory a luštěniny. Jejich dodržování zajistí přísun potřebných živin podle výživových doporučení a tím i zdravou, pestrou a vyváženou stravu.

Kontrolní systém ve školním stravování

Provádí:

* Zřizovatel

* Orgány veřejné ochrany zdraví (hygiena)

* Česká školní inspekce

* Bezpečnost práce

* Další kontrolní orgány